Werkzaamheden die tijdelijk onder het 6%-tarief vallen,

- het plaatsen en vernieuwen van (dubbel) glas

- het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning
Hieronder verstaan wij ook vloeren die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bijvoorbeeld PVC vloeren. Ook het via volledige verlijming aanbrengen van (onder)tapijt rechtstreeks op de originele vloer of trap valt onder het 6%-tarief.